مخالفت سازمان لیگ با تغییر زمان دیدار تراکتورسازی – پرسپولیس

مخالفت سازمان لیگ با تغییر زمان دیدار تراکتورسازی – پرسپولیس
مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال می‌گوید که هیچ دلیل موجهی برای تغییر زمان دیدار تراکتورسازی و پرسپولیس وجود ندارد.

مخالفت سازمان لیگ با تغییر زمان دیدار تراکتورسازی – پرسپولیس

مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال می‌گوید که هیچ دلیل موجهی برای تغییر زمان دیدار تراکتورسازی و پرسپولیس وجود ندارد.
مخالفت سازمان لیگ با تغییر زمان دیدار تراکتورسازی – پرسپولیس

تلگرام

Comments are closed.