محمد یزدی: اقدامی برای ورودم به مجلس خبرگان انجام نشده است

رییس مجلس خبرگان رهبری گفت: آنچه که امروز در سایت‌ها در خصوص اقدام من برای حضور در مجلس خبرگان آینده گفته شده است کذب محض است.

سپهر نیوز

هنر

Comments are closed.