محسنی اژه‌ای: زنجانی دنبال اتلاف وقت است

محسنی اژه‌ای: زنجانی دنبال اتلاف وقت است
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر امروز (دوشنبه) به ریاست وی و با موضوع بررسی آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی برگزار شد، اظهار داشت: مقابله با فساد سیستمی و فراگیر به یک مطالبه و دغدغه عمومی در کشور تبدیل شده است.

محسنی اژه‌ای: زنجانی دنبال اتلاف وقت است

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر امروز (دوشنبه) به ریاست وی و با موضوع بررسی آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی برگزار شد، اظهار داشت: مقابله با فساد سیستمی و فراگیر به یک مطالبه و دغدغه عمومی در کشور تبدیل شده است.
محسنی اژه‌ای: زنجانی دنبال اتلاف وقت است

خبرگزاری دانشگاه های کشور

Comments are closed.