محدودیت‌های ترافیکی محور کرج – چالوس

محدودیت‌های ترافیکی محور کرج – چالوس
رئیس پلیس راه استان البرز محدودیت‌های ترافیکی روزهای پایانی هفته در محور کرج – چالوس را اعلام کرد.

محدودیت‌های ترافیکی محور کرج – چالوس

رئیس پلیس راه استان البرز محدودیت‌های ترافیکی روزهای پایانی هفته در محور کرج – چالوس را اعلام کرد.
محدودیت‌های ترافیکی محور کرج – چالوس

تلگرام نارنجی

Comments are closed.