محبوب‌های آبی و قرمز در تیم ملی

محبوب‌های آبی و قرمز در تیم ملی
کارلوس کی‌روش نفرات خوب و با کیفیتی از تیم‌های استقلال و پرسپولیس به اردوی ایتالیا دعوت کرده است.

محبوب‌های آبی و قرمز در تیم ملی

کارلوس کی‌روش نفرات خوب و با کیفیتی از تیم‌های استقلال و پرسپولیس به اردوی ایتالیا دعوت کرده است.
محبوب‌های آبی و قرمز در تیم ملی

گروه تلگرام

Comments are closed.