مجوز کنسرت به نام جیپسی کینگز صادر نشده بود

مجوز کنسرت به نام جیپسی کینگز صادر نشده بود
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حاشیه‌های اجرای گروه موسیقی اسپانیایی در ایران توضیحاتی را ارائه داد.

مجوز کنسرت به نام جیپسی کینگز صادر نشده بود

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حاشیه‌های اجرای گروه موسیقی اسپانیایی در ایران توضیحاتی را ارائه داد.
مجوز کنسرت به نام جیپسی کینگز صادر نشده بود

پامنا موبایل لپ تاپ

Comments are closed.