مجلس دهم چه زمانی افتتاح می‌شود؟

مجلس دهم چه زمانی افتتاح می‌شود؟
مراسم اختتامیه مجلس نهم در روز سه شنبه ٤ خرداد و افتتاحیه مجلس دهم در روز شنبه ٨ خرداد ماه برگزار می‌شود.

مجلس دهم چه زمانی افتتاح می‌شود؟

مراسم اختتامیه مجلس نهم در روز سه شنبه ٤ خرداد و افتتاحیه مجلس دهم در روز شنبه ٨ خرداد ماه برگزار می‌شود.
مجلس دهم چه زمانی افتتاح می‌شود؟

فروش بک لینک

Comments are closed.