متهم دورزدن تحریم ایران، به آمریکا تحویل شد+تصویر

متهم دورزدن تحریم ایران، به آمریکا تحویل شد+تصویر
اندونزی یک سنگاپوری را به اتهام دور زدن تحریم های ناعادلانه آمریکا علیه ایران در سال 2011 و صادرات تجهیزات رادیویی به کشورمان، تحویل آمریکا داد.

متهم دورزدن تحریم ایران، به آمریکا تحویل شد+تصویر

اندونزی یک سنگاپوری را به اتهام دور زدن تحریم های ناعادلانه آمریکا علیه ایران در سال 2011 و صادرات تجهیزات رادیویی به کشورمان، تحویل آمریکا داد.
متهم دورزدن تحریم ایران، به آمریکا تحویل شد+تصویر

فروش بک لینک

Comments are closed.