ماهی بخورید تا آلزایمر نگیرید

ماهی بخورید تا آلزایمر نگیرید
در تمام مقالات تغذيه اي و سلامتي خوردن ماهي، راهي براي سالم ماندن بيان شده است.اين حرف کاملا درست است و ماهي يکي از مواد غذايي لازم براي داشتن تغذيه اي سالم و متعادل است.

ماهی بخورید تا آلزایمر نگیرید

در تمام مقالات تغذيه اي و سلامتي خوردن ماهي، راهي براي سالم ماندن بيان شده است.اين حرف کاملا درست است و ماهي يکي از مواد غذايي لازم براي داشتن تغذيه اي سالم و متعادل است.
ماهی بخورید تا آلزایمر نگیرید

Comments are closed.