مادر، قربانی سرقت قلک فرزندانش شد

زن میانسال قربانی سرقت مرگبار قلک فرزندانش شد. عامل جنایت پس از قتل، جسد زن میانسال را به آتش کشید.

اخبار دنیای دیجیتال

ساخت بنر

Comments are closed.