لغو کنسرت علی زندوکیلی در مشهد

لغو کنسرت علی زندوکیلی در مشهد
سرپرست دفتر موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: کنسرت موسیقی علی زندوکیلی که قرار بود 25 فروردین‌ماه برگزار شود، لغو نشده و زمان برگزاری آن به تأخیر افتاده است.

لغو کنسرت علی زندوکیلی در مشهد

سرپرست دفتر موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: کنسرت موسیقی علی زندوکیلی که قرار بود 25 فروردین‌ماه برگزار شود، لغو نشده و زمان برگزاری آن به تأخیر افتاده است.
لغو کنسرت علی زندوکیلی در مشهد

Comments are closed.