لاوروف: روابط راهبردی با ایران را توسعه می دهیم

لاوروف: روابط راهبردی با ایران را توسعه می دهیم
«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، اعلام كرد كشورش روابط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را توسعه می دهد و در این امر مصمم است.

لاوروف: روابط راهبردی با ایران را توسعه می دهیم

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، اعلام كرد كشورش روابط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را توسعه می دهد و در این امر مصمم است.
لاوروف: روابط راهبردی با ایران را توسعه می دهیم

بک لینک رنک 1

Comments are closed.