لاریجانی بسیار خوب انجام وظیفه کرد/زمینه برای نائب رئیسی عارف وجود دارد

لاریجانی بسیار خوب انجام وظیفه کرد/زمینه برای نائب رئیسی عارف وجود دارد
حجت الاسلام تیمور علی عسگری درباره احتمال نائب رئیسی عارف گفت که اگر او قبول کند، زمینه برای پذیرفتن این سمت فراهم است.

لاریجانی بسیار خوب انجام وظیفه کرد/زمینه برای نائب رئیسی عارف وجود دارد

حجت الاسلام تیمور علی عسگری درباره احتمال نائب رئیسی عارف گفت که اگر او قبول کند، زمینه برای پذیرفتن این سمت فراهم است.
لاریجانی بسیار خوب انجام وظیفه کرد/زمینه برای نائب رئیسی عارف وجود دارد

خرید بک لینک

Comments are closed.