كمبود 130 قلم دارو برطرف شد

كمبود 130 قلم دارو برطرف شد
مسئول امور استانهای سازمان غذا و دارو كشور گفت : كمبود 130 قلم دارویی سال گذشته هم اكنون برطرف شده است.

كمبود 130 قلم دارو برطرف شد

مسئول امور استانهای سازمان غذا و دارو كشور گفت : كمبود 130 قلم دارویی سال گذشته هم اكنون برطرف شده است.
كمبود 130 قلم دارو برطرف شد

خرید بک لینک

Comments are closed.