كاهش اندازه دور كمر، ضروری برای دیابتی ها

كاهش اندازه دور كمر، ضروری برای دیابتی ها
یك مطالعه در مورد بیماران دیابتی نشان می دهد كه چاقی شكمی در قیاس با وزن بالا و یا شاخص جرم بدن، شاخص قوی تری دال بر احتمال ابتلا به بیماری قلبی جدی است.

كاهش اندازه دور كمر، ضروری برای دیابتی ها

یك مطالعه در مورد بیماران دیابتی نشان می دهد كه چاقی شكمی در قیاس با وزن بالا و یا شاخص جرم بدن، شاخص قوی تری دال بر احتمال ابتلا به بیماری قلبی جدی است.
كاهش اندازه دور كمر، ضروری برای دیابتی ها

فروش بک لینک

Comments are closed.