كاشت يك ميليون اصله درخت در جزيره كيش

كاشت يك ميليون اصله درخت در جزيره كيش
به دستور مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش يك ميليون اصله درخت در جزيره كيش كاشته مي شود.

كاشت يك ميليون اصله درخت در جزيره كيش

به دستور مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش يك ميليون اصله درخت در جزيره كيش كاشته مي شود.
كاشت يك ميليون اصله درخت در جزيره كيش

روزنامه قانون

Comments are closed.