قول بمب نقل و انتقالات به استقلالی ها برای نیم فصل

قول بمب نقل و انتقالات به استقلالی ها برای نیم فصل
حضور مهاجم آلانیااسپور در تهران و همراه شدن وی با مسئولین استقلال در منزل پیشکسوت فقید آبی ها را می توان تایید تلویحی بازگشت این بازیکن در نیم فصل دانست.

قول بمب نقل و انتقالات به استقلالی ها برای نیم فصل

حضور مهاجم آلانیااسپور در تهران و همراه شدن وی با مسئولین استقلال در منزل پیشکسوت فقید آبی ها را می توان تایید تلویحی بازگشت این بازیکن در نیم فصل دانست.
قول بمب نقل و انتقالات به استقلالی ها برای نیم فصل

نصب تلگرام فارسی

Comments are closed.