قاسم رضایی همه را شگفت زده کرد

قاسم رضایی همه را شگفت زده کرد
قاسم رضایی کشتی گیر 98 کیلوگرمی ایران با نتیجه 8 بر صفر حریف ونزوئلایی را شکست داد.

قاسم رضایی همه را شگفت زده کرد

قاسم رضایی کشتی گیر 98 کیلوگرمی ایران با نتیجه 8 بر صفر حریف ونزوئلایی را شکست داد.
قاسم رضایی همه را شگفت زده کرد

wolrd press news

Comments are closed.