قاسمی: برای ایران سیاست‌های اجرایی دولت آینده آمریکا مهم است

قاسمی: برای ایران سیاست‌های اجرایی دولت آینده آمریکا مهم است
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفت: آنچه برای ایران و مردم آن مهم ، قابل اعتنا و ملاک در ارزیابی آنها خواهد بود، عملکرد و سیاست‌های اجرایی دولت آینده آمریکاست.

قاسمی: برای ایران سیاست‌های اجرایی دولت آینده آمریکا مهم است

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفت: آنچه برای ایران و مردم آن مهم ، قابل اعتنا و ملاک در ارزیابی آنها خواهد بود، عملکرد و سیاست‌های اجرایی دولت آینده آمریکاست.
قاسمی: برای ایران سیاست‌های اجرایی دولت آینده آمریکا مهم است

دانلود برنامه ایمو

Comments are closed.