قاتل: به همسرم شک کردم، او را کشتم!

قاتل: به همسرم شک کردم، او را کشتم!
مرد جوان که به خاطر شک، دست به قتل همسرش زده بود، در صحنه جنایت بازداشت شد. متهم 29 ساله انگیزه‌اش را از این جنایت خیانت همسر عنوان می‌کند، این در حالی است که تحقیقات کارآگاهان جنایی حکایت از آن دارد که زن جوان خیانتی مرتکب نشده است.

قاتل: به همسرم شک کردم، او را کشتم!

مرد جوان که به خاطر شک، دست به قتل همسرش زده بود، در صحنه جنایت بازداشت شد. متهم 29 ساله انگیزه‌اش را از این جنایت خیانت همسر عنوان می‌کند، این در حالی است که تحقیقات کارآگاهان جنایی حکایت از آن دارد که زن جوان خیانتی مرتکب نشده است.
قاتل: به همسرم شک کردم، او را کشتم!

فروش بک لینک

Comments are closed.