فروش استثنایی کیا ریو سدان به مدت محدود

گروه خودرویی دلیلی عاملیت مجاز ۴۵۲ اطلس خودرو را در اختیار دارد، برای نخستین بار در ایران و به مدت محدود اقدام به فروش خودرو کیا ریو سدان کرده است.

خرید غذا

کانون نماز

Comments are closed.