فرصت طلایی که استقلال از دست می‌دهد

فرصت طلایی که استقلال از دست می‌دهد
درحالی که یک سالی است افشارزاده به دنبال مدیر برای آکادمی می گردد اما هنوز موفق به انتخاب یک مربی برای یکی از سازنده ترین آکادمی های فوتبال نشده است.

فرصت طلایی که استقلال از دست می‌دهد

درحالی که یک سالی است افشارزاده به دنبال مدیر برای آکادمی می گردد اما هنوز موفق به انتخاب یک مربی برای یکی از سازنده ترین آکادمی های فوتبال نشده است.
فرصت طلایی که استقلال از دست می‌دهد

بک لینک رنک 7

Comments are closed.