غرق شدن 3 خواهر خردسال در استخر

غرق شدن 3 خواهر خردسال در استخر
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از غرق شدن سه خواهر خردسال در استخر آب کشاورزی یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

غرق شدن 3 خواهر خردسال در استخر

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از غرق شدن سه خواهر خردسال در استخر آب کشاورزی یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
غرق شدن 3 خواهر خردسال در استخر

بک لینک رنک 4

Comments are closed.