عکس: یخ نوردی در آبشار یخی آبنیک

آبشار یخی آبنیک در منطقه فشم در روستای آبیک بعد از لالون در مسیر گرم آب دره واقع شده است. آبشار یخی آبنیک در انتهای دره در یک مکان زیبا برای یخ نوردی در فصل زمستان است .

بازی آزاد

تکنولوژی جدید

Comments are closed.