عکس: صید شبح دریا!

شکار کوسه یکی از خطرناک ترین نوع شکار است که به طور حرفه ای و کاملا تخصصی در مکزیک انجام می گیرد.

خبرگذاری اصفحان

عرفان دینی

Comments are closed.