عکس/ صفحه اول برخی از خبرگزاری معتبر آمریکا پس از پیروزی ترامپ

عکس/ صفحه اول برخی از خبرگزاری معتبر آمریکا پس از پیروزی ترامپ
نیویورک تایمز، واشنگتن تایمز، سی ان ان و ان بی سی در صفحه اول خبرگزاری خود این گونه اخبار پیروزی ترامپ را پوشش دادند.

عکس/ صفحه اول برخی از خبرگزاری معتبر آمریکا پس از پیروزی ترامپ

نیویورک تایمز، واشنگتن تایمز، سی ان ان و ان بی سی در صفحه اول خبرگزاری خود این گونه اخبار پیروزی ترامپ را پوشش دادند.
عکس/ صفحه اول برخی از خبرگزاری معتبر آمریکا پس از پیروزی ترامپ

دانلود رایگان اینستاگرام

Comments are closed.