عکس: شکار عظیم‌ترین مار جهان در مالزی

عکس: شکار عظیم‌ترین مار جهان در مالزی
شکار یک مار پیتون ۸ متری در یکی از جزایر مالزی که گفته می‌شود این مار بلندترین پیتونیست که تا به حال دیده شده است.

عکس: شکار عظیم‌ترین مار جهان در مالزی

شکار یک مار پیتون ۸ متری در یکی از جزایر مالزی که گفته می‌شود این مار بلندترین پیتونیست که تا به حال دیده شده است.
عکس: شکار عظیم‌ترین مار جهان در مالزی

بک لینک قوی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Comments are closed.