عکس: شاسی بلند گشت نیروی انتظامی

عکس: شاسی بلند گشت نیروی انتظامی
عکسی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد ماشین گشت پلیس نیروی انتظامی به سانتافه مجهز شده است

عکس: شاسی بلند گشت نیروی انتظامی

عکسی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد ماشین گشت پلیس نیروی انتظامی به سانتافه مجهز شده است
عکس: شاسی بلند گشت نیروی انتظامی

بک لینک

Comments are closed.