عکس: جکی‌ چان آشوب به پا کرد!

روز یکشنبه یک دستگاه اتوبوس دو طبقه قرمز رنگ بعنوان بخشی از یکی از پلان های فیلم اکشن «جکی چان» در مرکز لندن منفجر شد اما ساکنان این مناطق که از جریان فیلم برداری در شهر بی‌خبر بودند با شنیدن صدای انفجار مهیب به شدت شوکه شدند.
وبسایت مشرق: روز یکشنبه یک دستگاه اتوبوس دو طبقه قرمز رنگ بعنوان بخشی از یکی از پلان های فیلم اکشن «جکی چان» در مرکز لندن منفجر شد اما ساکنان این مناطق که از جریان فیلم برداری در شهر بی‌خبر بودند با شنیدن صدای انفجار مهیب به شدت شوکه شدند.

عکس/ جکی‌چان مردم لندن را وحشت‌زده کرد

عکس/ جکی‌چان مردم لندن را وحشت‌زده کرد

عکس/ جکی‌چان مردم لندن را وحشت‌زده کرد

عکس/ جکی‌چان مردم لندن را وحشت‌زده کرد

عکس/ جکی‌چان مردم لندن را وحشت‌زده کرد

عکس/ جکی‌چان مردم لندن را وحشت‌زده کرد

عکس/ جکی‌چان مردم لندن را وحشت‌زده کرد

عکس/ جکی‌چان مردم لندن را وحشت‌زده کرد

عکس/ جکی‌چان مردم لندن را وحشت‌زده کرد

عکس/ جکی‌چان مردم لندن را وحشت‌زده کرد

عکس/ جکی‌چان مردم لندن را وحشت‌زده کرد

عکس/ جکی‌چان مردم لندن را وحشت‌زده کرد

نوشته عکس: جکی‌ چان آشوب به پا کرد! اولین بار در خبرداغ پدیدار شد.

دانلود ها پلاس

دانلود موزیک

Comments are closed.