عکس: تلفات بیماری تب برفکی در بهشهر‎

عکس: تلفات بیماری تب برفکی در بهشهر‎
ده ها راس گاو در روستای کوهستانی کلا در بهشهر بر اثر بیماری تب برفکی تلف شده اند.

عکس: تلفات بیماری تب برفکی در بهشهر‎

ده ها راس گاو در روستای کوهستانی کلا در بهشهر بر اثر بیماری تب برفکی تلف شده اند.
عکس: تلفات بیماری تب برفکی در بهشهر‎

فروش بک لینک

Comments are closed.