علی فروتن: مزد «فیتیله‌ای‌ها» را خوب ندادند

علی فروتن: مزد «فیتیله‌ای‌ها» را خوب ندادند
یکی از بازیگران برنامه «فیتیله» گفت: در حال حاضر پخش برنامه «فیتیله» هنوز مقداری بعید است. ولی برنامه ای را در دست تدارک داریم که ان شاالله اگر موضوع حامی مالی آن مشخص شود در حال انجام کارهای آن هستیم تا از شبکه یک سیما به روی آنتن برود.

علی فروتن: مزد «فیتیله‌ای‌ها» را خوب ندادند

یکی از بازیگران برنامه «فیتیله» گفت: در حال حاضر پخش برنامه «فیتیله» هنوز مقداری بعید است. ولی برنامه ای را در دست تدارک داریم که ان شاالله اگر موضوع حامی مالی آن مشخص شود در حال انجام کارهای آن هستیم تا از شبکه یک سیما به روی آنتن برود.
علی فروتن: مزد «فیتیله‌ای‌ها» را خوب ندادند

مدلینگ

Comments are closed.