عامل: عبدولی باید خودش را اصلاح کند / هدف من از واژه ها بالا بردن غرور ملی مردم است

عامل: عبدولی باید خودش را اصلاح کند / هدف من از واژه ها بالا بردن غرور ملی مردم است
گزارشگر و کارشناس کشتی گفت: «گزارشم حرف دل است و همین باعث می شود که واژه های خاص به زبان بیاید که فکر شده نیست. مثلا “پلنگ را نمی شود پلنگ شکن کرد!” جمله ای بود که در یک لحظه گفتم.»

عامل: عبدولی باید خودش را اصلاح کند / هدف من از واژه ها بالا بردن غرور ملی مردم است

گزارشگر و کارشناس کشتی گفت: «گزارشم حرف دل است و همین باعث می شود که واژه های خاص به زبان بیاید که فکر شده نیست. مثلا “پلنگ را نمی شود پلنگ شکن کرد!” جمله ای بود که در یک لحظه گفتم.»
عامل: عبدولی باید خودش را اصلاح کند / هدف من از واژه ها بالا بردن غرور ملی مردم است

بازی

Comments are closed.