عالیشاه و نوراللهی سرباز می‌شوند/ معافیت تحصیلی آنها تمدید نمی‌شود

عالیشاه و نوراللهی سرباز می‌شوند/ معافیت تحصیلی آنها تمدید نمی‌شود
امید عالیشاه و احمد نوراللهی که هر دو چند سالی است با معافیت تحصیلی کار خود را در پرسپولیس دنبال می‌کنند احتمالا تنها تا نیم فصل لیگ امسال می‌توانند با این شرایط به کار خود ادامه دهند.

عالیشاه و نوراللهی سرباز می‌شوند/ معافیت تحصیلی آنها تمدید نمی‌شود

امید عالیشاه و احمد نوراللهی که هر دو چند سالی است با معافیت تحصیلی کار خود را در پرسپولیس دنبال می‌کنند احتمالا تنها تا نیم فصل لیگ امسال می‌توانند با این شرایط به کار خود ادامه دهند.
عالیشاه و نوراللهی سرباز می‌شوند/ معافیت تحصیلی آنها تمدید نمی‌شود

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

Comments are closed.