عابر پیاده در ساری هدف گلوله قرار گرفت

عابر پیاده در ساری هدف گلوله قرار گرفت
افراد ناشناس در شهرستان ساری با سلاح شکاری عابر پیاده را هدف قرار دادند و با سوار بر خودروی پراید از صحنه گریختند.

عابر پیاده در ساری هدف گلوله قرار گرفت

افراد ناشناس در شهرستان ساری با سلاح شکاری عابر پیاده را هدف قرار دادند و با سوار بر خودروی پراید از صحنه گریختند.
عابر پیاده در ساری هدف گلوله قرار گرفت

ابزار رسانه

Comments are closed.