ظریف، مژده داد

ظریف، مژده داد
وزیر امور خارجه کشورمان در تازه ترین توییت خود خبر از صلح داده است.

ظریف، مژده داد

وزیر امور خارجه کشورمان در تازه ترین توییت خود خبر از صلح داده است.
ظریف، مژده داد

خبرگزاری مهر

Comments are closed.