ظاهر خورشید ما در پنج میلیارد سال بعد

آژانس فضایی اروپا تصویری دراماتیک از یک سحابی سیاره ای به نام Kohoutek 4-55 را روز دوشنبه منتشر کرده است. این تصویر ترکیبی از سه عکس گرفته شده در یک دوره زمانی دو ساعته است.

دانلود ها پلاس

مجله اینترنتی

Comments are closed.