طرح انتقال آب دریا به 17 استان کشور

طرح انتقال آب دریا به 17 استان کشور
وزیر نیرو گفت: طرحی را در دست داریم که در قالب آن آب قابل شرب از حاشیه خلیج فارس و دریای عمان به ۱۷ استان فلات مرکزی کشور منتقل شود.

طرح انتقال آب دریا به 17 استان کشور

وزیر نیرو گفت: طرحی را در دست داریم که در قالب آن آب قابل شرب از حاشیه خلیج فارس و دریای عمان به ۱۷ استان فلات مرکزی کشور منتقل شود.
طرح انتقال آب دریا به 17 استان کشور

بک لینک

Comments are closed.