طارمی باید تمریناتش را بیشتر کند / پورحیدری فقط متعلق به استقلال نبود

طارمی باید تمریناتش را بیشتر کند / پورحیدری فقط متعلق به استقلال نبود
مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال و تیم پرسپولیس گفت: «ترجیح می‌دهم در مدیریت فوتبال فعالیت داشته باشم تا مربیگری.»

طارمی باید تمریناتش را بیشتر کند / پورحیدری فقط متعلق به استقلال نبود

مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال و تیم پرسپولیس گفت: «ترجیح می‌دهم در مدیریت فوتبال فعالیت داشته باشم تا مربیگری.»
طارمی باید تمریناتش را بیشتر کند / پورحیدری فقط متعلق به استقلال نبود

Comments are closed.