ضربه جبران‌ناپذیر حاج‌صفی به استقلال

ضربه جبران‌ناپذیر حاج‌صفی به استقلال
استقلال در این چند بازی گذشته که از لیگ گذشته نقاط ضعف بسیار زیادی داشته که باعث شده این تیم از چهار بازی لیگ تنها 2 امتیاز گرفته و همراه فولاد خوزستان در قعر جدول قرار بگیرد.

ضربه جبران‌ناپذیر حاج‌صفی به استقلال

استقلال در این چند بازی گذشته که از لیگ گذشته نقاط ضعف بسیار زیادی داشته که باعث شده این تیم از چهار بازی لیگ تنها 2 امتیاز گرفته و همراه فولاد خوزستان در قعر جدول قرار بگیرد.
ضربه جبران‌ناپذیر حاج‌صفی به استقلال

اتوبیوگرافی

Comments are closed.