صف انتظار ارز کوتاه شد/ مبادلات دلاری در تحریم

صف انتظار ارز کوتاه شد/ مبادلات دلاری در تحریم
گرچه با اجرایی شدن برجام و بهبود بازارهای پولی و ارزی کشور فعالیت‌های تازه‌ای برای تسهیل مبادلات ارزی انجام و عملکرد مثبتی در این رابطه داشته، اما مبادلات برپایه دلار همچنان در تحریم قرار دارد محدودیتی که البته زمانی برای پایان آن تعیین نشده است.

صف انتظار ارز کوتاه شد/ مبادلات دلاری در تحریم

گرچه با اجرایی شدن برجام و بهبود بازارهای پولی و ارزی کشور فعالیت‌های تازه‌ای برای تسهیل مبادلات ارزی انجام و عملکرد مثبتی در این رابطه داشته، اما مبادلات برپایه دلار همچنان در تحریم قرار دارد محدودیتی که البته زمانی برای پایان آن تعیین نشده است.
صف انتظار ارز کوتاه شد/ مبادلات دلاری در تحریم

خرید بک لینک

Comments are closed.