صدای مردم را در پارلمان فریاد می‌زنیم/شائبه طرفداری اعضای شورای نگهبان از کاندیداها، خلاف قانون است

صدای مردم را در پارلمان فریاد می‌زنیم/شائبه طرفداری اعضای شورای نگهبان از کاندیداها، خلاف قانون است
نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: صدای مردم را در پارلمان فریاد می‌زنیم.

صدای مردم را در پارلمان فریاد می‌زنیم/شائبه طرفداری اعضای شورای نگهبان از کاندیداها، خلاف قانون است

نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: صدای مردم را در پارلمان فریاد می‌زنیم.
صدای مردم را در پارلمان فریاد می‌زنیم/شائبه طرفداری اعضای شورای نگهبان از کاندیداها، خلاف قانون است

دانلود تلگرام

Comments are closed.