صالحی: می دانیم چه کرده ایم؛مسئولیت بعد فنی برجام را می پذیرم

صالحی: می دانیم چه کرده ایم؛مسئولیت بعد فنی برجام را می پذیرم
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در بعد فنی برجام بنده مسئولیت کار را می پذیرم. اگر خطایی شده باشد مسئولیتش را می پذیرم و هیچ کس دیگر مسئول نیست. چون با اطمینان خاطر می دانیم چه کرده ایم.

صالحی: می دانیم چه کرده ایم؛مسئولیت بعد فنی برجام را می پذیرم

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در بعد فنی برجام بنده مسئولیت کار را می پذیرم. اگر خطایی شده باشد مسئولیتش را می پذیرم و هیچ کس دیگر مسئول نیست. چون با اطمینان خاطر می دانیم چه کرده ایم.
صالحی: می دانیم چه کرده ایم؛مسئولیت بعد فنی برجام را می پذیرم

خرید بک لینک

Comments are closed.