صادرات نفت ایران به کره جنوبی 4 برابر شد

صادرات نفت ایران به کره جنوبی 4 برابر شد
خبرگزاری رویترز گزارش داد: واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در ماه ژوئیه (تیر- مرداد) سال جاری میلادی 285 درصد نسبت به پارسال افزایش یافت.

صادرات نفت ایران به کره جنوبی 4 برابر شد

خبرگزاری رویترز گزارش داد: واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در ماه ژوئیه (تیر- مرداد) سال جاری میلادی 285 درصد نسبت به پارسال افزایش یافت.
صادرات نفت ایران به کره جنوبی 4 برابر شد

میهن دانلود

Comments are closed.