صابر ابر: «مالی سویینی» به ما تلنگر می زند

به نظرم اصلی ترین ویژگی مالی سویینی این است که ما را متوجه خودمان می کند و باعث می شود به خودمان تلنگر بزنیم و به فکر تغییر در خودمان بیفتیم نه دیگران.

دانلود موزیک

اخبار کارگران

Comments are closed.