شکست سنگین فرانکفورت در غیاب حاج صفی

FSV فرانکفورت در هفته بیست و پنجم بوندس لیگای دو در خانه یونیون برلین شکست سنگینی را متحمل شد.

سیستم اطلاع رسانی

ابزار رسانه

Comments are closed.