شکست‌ سنگین عربستان دربرابر ایران/ سعودی‌ها ژنرانی چون قاسم سلیمانی ندارند

شکست‌ سنگین عربستان دربرابر ایران/ سعودی‌ها ژنرانی چون قاسم سلیمانی ندارند
«عربستان فاقد ابزارهای قدرتی است که ایران کسب کرده است… ریاض، ژنرالی چون قاسم سلیمانی را در اختیار ندارد؛ شخصی که کوله باری از سال ها تجربه در عملیات های نظامی مخفی را به دوش می کشد».

شکست‌ سنگین عربستان دربرابر ایران/ سعودی‌ها ژنرانی چون قاسم سلیمانی ندارند

«عربستان فاقد ابزارهای قدرتی است که ایران کسب کرده است… ریاض، ژنرالی چون قاسم سلیمانی را در اختیار ندارد؛ شخصی که کوله باری از سال ها تجربه در عملیات های نظامی مخفی را به دوش می کشد».
شکست‌ سنگین عربستان دربرابر ایران/ سعودی‌ها ژنرانی چون قاسم سلیمانی ندارند

دانلود ایمو برای گوشی

Comments are closed.