شکایت «دونالد ترامپ» از حوزه های رأی گیری نوادا رد شد

شکایت «دونالد ترامپ» از حوزه های رأی گیری نوادا رد شد
قاضی یک دادگاه ایالتی نوادا شکایت نامزد جمهوریخواه انتخابات آمریکا از چهار حوزه رأی گیری در این ایالت را رد کرد.

شکایت «دونالد ترامپ» از حوزه های رأی گیری نوادا رد شد

قاضی یک دادگاه ایالتی نوادا شکایت نامزد جمهوریخواه انتخابات آمریکا از چهار حوزه رأی گیری در این ایالت را رد کرد.
شکایت «دونالد ترامپ» از حوزه های رأی گیری نوادا رد شد

دانلود برنامه ایمو

Comments are closed.