شکایت از قاضی‌پور را از دادستانی کل کشور پیگیری می‌کنیم

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با تاکید بر اینکه شکایت از قاضی پور را حتی بعد از دوره نمایندگی پیگیری می کنند، گفت که محور شکایت اظهارات ایشان و توهین به نمایندگان بوده که حتی برخی از نمایندگان آقا نیز پای این شکایت را امضا کرده اند.

اتومبیل

ترانه

Comments are closed.