شوک به آبی ها؛ ستاره سرشناس استقلال نامه خداحافظی اش از فوتبال را آماده کرد

شوک به آبی ها؛ ستاره سرشناس استقلال نامه خداحافظی اش از فوتبال را آماده کرد
یکی از سرشناس ترین بازیکنان فوتبال این روزها در کش و قوس خداحافظی از فوتبال است، البته یک خداحافظی برنامه ریزی شده و نمادین. (عکس تزئینی است)

شوک به آبی ها؛ ستاره سرشناس استقلال نامه خداحافظی اش از فوتبال را آماده کرد

یکی از سرشناس ترین بازیکنان فوتبال این روزها در کش و قوس خداحافظی از فوتبال است، البته یک خداحافظی برنامه ریزی شده و نمادین. (عکس تزئینی است)
شوک به آبی ها؛ ستاره سرشناس استقلال نامه خداحافظی اش از فوتبال را آماده کرد

اس ام اس جدید

Comments are closed.