شورای همکاری خلیج فارس حزب‌الله لبنان را در عرصه رسانه هم تحریم کرد

شورای همکاری خلیج فارس در ادامه اقدامات کینه‌توزانه خود علیه مقاومت لبنان، هرگونه تعامل با شبکه‌های وابسته به حزب الله را ممنوع اعلام کرد.

خرید غذا

تکست آهنگ

Comments are closed.